James Whitney White


Thanks to Michael John Skoworn Jr., Las Vegas, Nevada, for this photo.
MJSkoworn2@aol.com